ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2021 ประชุมเข้ม เพื่อค้นหาสุดยอดโรงงานควบคุมดีเด่น
การประชุมผ่านระบบออนไลน์
27 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2021 สัมภาษณ์เข้มเพื่อค้นหา “โรงงานควบคุมดีเด่น”
การประชุมผ่านระบบออนไลน์
22 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2021 ยังเดินหน้าเฟ้นหาสุดยอด “โรงงานดีเด่นด้านพลังงานไทย”
การประชุมผ่านระบบออนไลน์
16 กรกฎาคม 2564
พิธีมอบรางวัล
Thailand Energy Awards 2018
ดูบริษัททั้งหมด
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เพลง Thailand Energy Awards ขับร้องโดย ฟอร์ด สบชัย
สุดยอดรางวัลเกียรติยศด้านพลังงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล