ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ตลาดโบ๊เบ๊
โรงเรียนเทพศิรินทร์
ที่ทำการรถไฟ
สะพานกษัตริย์ศึก
สี่แยกพงษ์พระราม
อาคารศรีจุลทรัพย์
สี่แยกเจริญผล
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1
เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์
02-223-0021-9 ต่อ 1434