ข่าวประชาสัมพันธ์
2549
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) [ Thailand Energy Awards 2019 ]