โครงการประกวดสุดยอดพลังงานไทยระดับสากล ประจำปี 2024

 
 
ผู้เข้าชมทั้งหมด     218,047
สมาชิกทั้งหมด      415
ผู้ที่กำลังออนไลน์   12
 
 
  ผู้เข้าร่วมประกวดโครงการ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
   
 
 
    
         ประเทศไทยครองแชมป์ผู้นำด้านพลังงำน คว้า 18 รางวัล ASEAN Energy Awards 2015 ติดต่อกันเป็นปีที่ 11

         วันนี้ (7 ต.ค. 58) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลัง การประชุมรัฐมนตรีพลังงาน ครั้งที่ 33 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ว่า ประเทศในประชาคมอาเซียน ต่างให้ความสำคัญและตระหนักถึงการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาพลังงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในเวทีโลก สาหรับประเทศไทย ผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงชุมชนต่างๆ ได้ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนามาใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงครองแชมป์ในเวที ASEAN Energy Awards ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศ ด้านพลังงานของกลุ่มประเทศอาเซียน โดยในปี 2015 นี้ ประเทศไทยสามารถ คว้ารางวัลได้สูงสุดถึง 18 รางวัล จากทั้งหมด 46 รางวัล มากที่สุดใน 10 ประเทศอาเซียน ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นความสาเร็จที่ต่อยอดจากโครงการ Thailand Energy Awards ซึ่งเป็นการประกวด ด้านพลังงานของประเทศไทยที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการไทยหันมาให้ความสาคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนและ การอนุรักษ์พลังงานอย่างคุ้มค่า และสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานของประเทศ
 
 
 
             ( ASEAN Best Practices Renewable Energy Project Awards )
 
โครงการเชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid (National Grid))
 
 
  1 รองชนะเลิศ
อันดับ 1
บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด
ชื่อโครงการ  
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 83.3 MW
ที่อยู่  
เลขที่ 188 หมู่ที่ 3 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
 
 
โครงการเชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid (Local Grid)
 
 
  2 รองชนะเลิศ
อันดับ 2
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อโครงการ  
โครงการอุทยานแห่งชาติภูกระดึง : ต้นแบบอุทยานแห่งชาติสีเขียวเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ที่อยู่  
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง หมู่ที่ 1 บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
 
 
โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid (Power))
 
 
  3 รองชนะเลิศ
อันดับ 2
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
ชื่อโครงการ  
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและชีวมวล
ที่อยู่  

เลขที่ 57 หมู่ที่ 3 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

 
 
โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid (Thermal)
 
 
  4 รองชนะเลิศ
อันดับ 1
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ  
โครงการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับเตาเผาปูนซีเมนต์
ที่อยู่  
เลขที่ 99,219,301 หมู่ที่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
 
 
ประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน (Cogeneration)
 
 
  5 ชนะเลิศ
บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเอนเนอยี่ จำกัด
ชื่อโครงการ  
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 36 MW
ที่อยู่  
เลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
 
 
ประเภท Special Submission
 
 
  6 ชนะเลิศ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ  
นวัตกรรมการใช้กากอุตสาหกรรมประเภทกึ่งแข็งกึ่งเหลว (Sludge) เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
ที่อยู่  
เลขที่ 99,219,301 หมู่ที่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
 
 
             การประกวดการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
             ( ASEAN Best Practices Awards for Energy Management in Buildings and Industries )
 

→  การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารกลางและขนาดเล็ก
      ( Small and Medium Building Category )
 
 
  1 ชนะเลิศ
สำนักงานอาคาร 1 และ อาคาร 4 :
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่  
เลขที่ 210 หมู่ 1 ซอยสุขุมวิท 64 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
 
  2 ชนะเลิศ
บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด (สาขาเกษตร-นวมินทร์) :
บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
ที่อยู่  
เลขที่ 2 ถ.ประเสริฐมนูกิจ (เกษตร-นวมินทร์) แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
 

→  การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารใหญ่
      ( Large Building Category )
 
 
  3 ชนะเลิศ
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช :
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่อยู่  
เลขที่ 950 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
 
  4 ชนะเลิศ
โรงแรมริชมอนด์ :
บริษัท อมรปิ่นทิพย์ จำกัด
ที่อยู่  
เลขที่ 69/783-787 หมู่ที่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 
 

→  การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่
      ( Large Industry Category )
 
 
  5 ชนะเลิศ
บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
ที่อยู่  
เลขที่ 88/3 ถ.ทางหลวงระยอง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
 
  6 รองชนะเลิศ
อันดับ 1
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานสำโรง
ที่อยู่  
เลขที่ 82/1 หมู่ที่ 1 ถ.ทางรถไฟเก่า ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
 
 
 

→  ประเภท Special Submission ในโรงงาน
      ( Special Submission – Industry Category )
 
 
  7 ชนะเลิศ
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
: Optimize Steam Consumption at Water Column (D-1701)
ที่อยู่  
เลขที่ 9 ซอย G9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
 

→  ประเภท Special Submission ในอาคาร
      ( Special Submission – Building Category )
 
 
  8 ชนะเลิศ
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี :
บริษัท วัฒนเวช จำกัด
: การปรับปรุงกระบวนการรักษาผู้ป่วย IPD (LEAN)
ที่อยู่  
เลขที่ 25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
 
 
 
             การประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น
             ( ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards for Energy Efficient Buildings )
 
 

→  อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : อาคารใหม่
      ( New and Existing Building Category )
 
 
  1 รองชนะเลิศ
อันดับ 1
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่บางเขน :
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ที่อยู่  
เลขที่ 2346 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 

→  อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : อาคารปรับปรุง
      ( Retrofitted Building Category )
 
 
  2 รองชนะเลิศ
อันดับ 2
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ :
บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด
ที่อยู่  
เลขที่ 971, 973 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 

→  อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : อาคารออกแบบสำหรับภูมิอากาศร้อนชื้น
      ( Tropical Building Category )
 
 
  3 ชนะเลิศ
อาคารสวนมิ่งมงคล (GREEN PARK) :
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่  
เลขที่ 99,219,301 หมู่ที่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
 

→  อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : อาคารเขียว
      ( Large Green Building Category )
 
 
  4 รองชนะเลิศ
อันดับ 1

อาคารเอส ซี จี 100 ปี :
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่  
เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 
 
 

→  ASEAN Individual Excellence in Energy Management
 
  นายคุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน
 
 
  นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 
 
 

โครงการประกวดสุดยอดพลังงานไทยระดับสากล ประจำปี 2024