โครงการประกวดสุดยอดพลังงานไทยระดับสากล ประจำปี 2024

 
 
ผู้เข้าชมทั้งหมด     218,047
สมาชิกทั้งหมด      415
ผู้ที่กำลังออนไลน์   5
 
 
  ผู้เข้าร่วมประกวดโครงการ
หน้าแรก ดาวน์โหลดเอกสาร เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
 
 
 
 
 
2015 ESCI Best Practices Awards Competition

About the Awards

          Launched in 2010, the Energy Smart Community Initiative (ESCI) has contributed greatly to the advancement of green growth, sustainable development, long-term job creation and APEC’s goal of energy intensity reduction of at least 45 percent by 2035 with 2005 as the reference. As the information hub of ESCI network, the Knowledge Sharing Platform (KSP) has helped disseminate and share best practices of ESCI’s areas of focus in a systematic manner.

          Following the success of 2013 Annual ESCI Best Practices Awards Program, the ESCI-KSP management team, with the support from APEC member economies, will host the 2015 Annual ESCI Best Practices Awards Program, in order to continue the momentum of regional efforts in developing new methods, technologies and applications, and to offers an opportunity to encourage best practices, facilitate knowledge-sharing and give public recognition to accomplishments in energy smart related cases within the APEC region. The ESCI management team has broken down the criteria adopted for former ESCI Best Practices Awards Program to particularly highlight merits in policy-making, strategy formation and implementation processes. Also, to encourage constant updates on the progress of various projects on the ESCI-KSP website, those which participated in former ESCI Best Practices Awards Program are welcome to take part in this year’s program with renewed contents on the website.

Eligibility

          The Awards will be open to both the public and private sectors who have submitted cases on the ESCI-KSP website (http://esci-ksp.org/). Below are two kinds of cases that are eligible for the program:

          New cases (submitted after 14 July 2013) which are being proposed, current undertaken or accomplished.
Previously-submitted cases (submitted before 14 July 2013) which are renewed with new scope of projects, progress, achievement, and etc. after 14 July 2013. All the above cases must be submitted electronically via ESCI-KSP by 31 July 2015.

          The Awards will be made in four main pillars—Smart Transport, Smart Buildings, Smart Grids, Smart Jobs and Consumers, and one cross-cutting examples of Low Carbon Model Towns of ESCI. Judging will consider the cases’ articulation of and compatibility with its goals, its implementation and outcomes. The criteria are:


Criteria
%

Strategy

30
         Innovativeness          10
         Inspiration          10
         Clearness          10

Measure

40
         Practicability          10

         Replicability

         10

         Cost-effectiveness

         10

         Consistency

         10

Performance

30

         Completenes

         10

         Verifiability

         10

         Impact

         10


2015 ESCI Best Practices Awards Competition

Procedure

1. Qualifying Round

          A seven-member jury, commended from the EWG members, will evaluate the cases and select 3 cases from the contestant pool for each category. That will proceed to the next phase.

2. Final Round

          The ESCI-KSP management team will request that each qualifying case submits a self-assessment statement outlining the cases’ goal, implementing strategies and performance or outcomes. The Jury then evaluates them and select winners of each category.

3. Time Table Information

          The benchmarks and their respective closing dates are as follow:


31 July 2015

Cases Submission Deadline
No entries will be considered after 31 July 2015.

31 Aug. 2015

Qualifier Announcement
For each category, 3 cases will be selected by the Jury to proceed to the next phase.

20 Sep. 2015

Self-assessment Statement Submission
Cases making the finals will be required to submit self-assessment statements by 20 Sep. 2015.

20 Oct. 2015

Winner Announcement
2 winners will be chosen for each category

Nov. 2015  

November 2015 (Date to be determined)
Award Ceremony and Presentation. (associated with 50th meeting of APEC Energy Working Group)Jury

          The Annual ESCI Best Practices Award jury will be organized and chaired by ESCI-KSP management team. It will have no less than 7 jury members. APEC member economies are invited to nominate candidates for the jury of the Award. The Jury Committee will be established by 30 May 2015.

Award Ceremony and Presentation

          Winners from each category will receive a trophy issued by APEC EWG to honor their achievement and will be invited to present their cases at the Awards ceremony a
ssociated with the 50th meeting of APEC EWG.รายชื่ออาคาร

1)  อาคารเอส ซี จี 100 ปี : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

2)  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 1518 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

3)  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 99,99/1,99/2 หมู่ที่ 4 ถนนซุบเปอร์ไฮเวย์ ตำบลฟ้าฮ่าม อำ
เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

4)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่บางเขน
     : บริษัท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
     เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

5)  อาคารสวนมิ่งมงคล (GREEN PARK) : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 99,219,301 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

6)  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
      เลขที่ 950 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

7)  อาคารเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 163 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

8)  โรงแรมริชมอนด์ : บริษัท อมรปิ่นทิพย์ จำกัด
     เลขที่ 69/783-787 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

9)  โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี : บริษัท วัฒนเวช จำกัด
     เลขที่ 25/14 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

10)  โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ : บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ลและทาวเวอร์ จำกัด
       เลขที่ 971,973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

11)  เดอะมอลล์ 5 ท่าพระ : บริษัท เดอะมอลล์ ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ์ จำกัด
       เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 

12)  ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ : ธนาคารแห่งประเทศไทย
      เลขที่ 68/3 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

13)  อาคารสำนักงานหลานหลวง : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
      เลขที่ 6 ถนนหลานหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1


 
 
 
 

โครงการประกวดสุดยอดพลังงานไทยระดับสากล ประจำปี 2024