ประกาศผล
อัปเดทล่าสุด   26 มิถุนายน 2562
'พพ.' ลงพื้นที่นิคมฯหนองแคศึกษาโซลาร์ลอยน้ำ ต้นแบบพลังงานทดแทนใช้พื้นที่เปล่าประโยชน์ผลิตไฟ
นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนลงพื้นที่ ศึกษาศักยภาพระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำและบนหลังคา ในการผลิตน้ำประปา นิคมฯ หนองแค สระบุรี ต้นแบบความสำเร็จ คว้ารางวัล ไทยแลนด์ เอเนอร์จี อวอร์ด 2019 ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า นำพื้นที่ไร้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมเข้าชิงรางวัลในเวทีอาเซียน เอเนอร์จี อวอร์ดปลายปีนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมี นายนำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) และนางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
คณะกรรมการด้านบุคลากร Thailand Energy Awards 2019 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการด้านบุคลากร ได้ลงพื้นที่เพื่อเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้บริหารที่บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย รศ.ดร. อภิชิต เทอดโยธิน ประ ธานกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน เพื่อรับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ก่อนเดินทางกลับ
คณะกรรมการด้านบุคลากร Thailand Energy Awards 2019 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการด้านบุคลากร ได้ลงพื้นที่เพื่อเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ โรงพยาบาลราชวิถี นำโดย รศ.ดร. อภิชิต เทอดโยธิน ประ ธานกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน เพื่อรับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ก่อนเดินทางกลับ
จุลสาร 2018
[ 141.040 MB. ]
จุลสาร 2017
[ 158.564 MB. ]
จุลสาร 2016
[ 191.396 MB. ]
จุลสาร 2015
[ 29.317 MB. ]
จุลสาร 2014
[ 3.195 MB. ]
จุลสาร 2013
[ 42.773 MB. ]
จุลสาร 2012
[ 468.742 MB. ]
จุลสาร 2011
[ 15.449 MB. ]
จุลสาร 2010
[ 111.996 MB. ]
จุลสาร 2009
[ 58.466 MB. ]
จุลสาร 2008
[ 94.712 MB. ]
จุลสาร 2007
[ 19.469 MB. ]
จุลสาร 2006
[ 35.589 MB. ]
จุลสาร 2005
[ 23.039 MB. ]
by Able Consultant Co., Ltd.