ประกาศผล
อัปเดทล่าสุด   3 สิงหาคม 2561
พพ. เข้าร่วมจัดแสดงตัวอย่างผลงานผู้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ภายในงาน Thailand Social Expo 2018
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้นำตัวอย่างผลงานผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Energy Awards มาแสดง ภายในงาน Thailand Social Expo 2018 ซึ่งจัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันที่ 3-5 ส.ค. 2561 ที่ Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี
Thailand Energy Awards เข้าเยี่ยมชมผลสำเร็จจากการประกวดของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จ.นนทบุรี
น.ส.นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้นำสมาชิกของโครงการ Thailand Energy Awards เข้าเยี่ยมชมผลสำเร็จจากการประกวดของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (อาคาร KBTG) จ.นนทบุรี โดยออกแบบรูปทรงอาคารให้มีพื้นที่ผิวต่อพื้นที่ใช้สอยอาคารน้อยที่สุด เพื่อลดการรั่วซึม รวมทั้งยังได้วางทิศทางของอาคารในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ให้สอดคล้องกับทิศทางของดวงอาทิตย์ สามารถใช้ประโยชน์จากแสงสว่างจากธรรมชาติ ให้ความสำคัญในเรื่องของพลังงาน และดำเนินการจนได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018
พพ. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
น.ส.นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ พพ. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชีวมวล” ของกลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ และโครงการผลิตพลังงานหมุนเวียนจากน้ำกากส่า” ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) จากการประกวด Thailand Energy Awards 2018
จุลสาร 2017
[ 158.564 MB. ]
จุลสาร 2016
[ 191.396 MB. ]
จุลสาร 2015
[ 29.317 MB. ]
จุลสาร 2014
[ 3.195 MB. ]
จุลสาร 2013
[ 42.773 MB. ]
จุลสาร 2012
[ 468.742 MB. ]
จุลสาร 2011
[ 15.449 MB. ]
จุลสาร 2010
[ 111.996 MB. ]
จุลสาร 2009
[ 58.466 MB. ]
จุลสาร 2008
[ 94.712 MB. ]
จุลสาร 2007
[ 19.469 MB. ]
จุลสาร 2006
[ 35.589 MB. ]
จุลสาร 2005
[ 23.039 MB. ]
by Able Consultant Co., Ltd.