ประกาศผล
อัปเดทล่าสุด   11 เมษายน 2562
คณะกรรมการด้านสร้างสรรค์ Thailand Energy Awards 2019 ลงสัมภาษณ์ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการด้านสร้างสรรค์ นำโดย คุณกิตตินันท์ อันนานนท์ ประ ธานกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ได้ลงสัมภาษณ์ หน่วยงานที่ผ่านเข้ารอบ ผลงานระบบหมุนเวียนพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy Recycle System : SERS) จาก บริษัทเดลต้า อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) /ผลงานระบบโอโซนประสิทธิภาพสูงเพื่อการบำบัดน้ำคอนเดนเซอร์ (High Efficiency Ozone System for Condenser Water Treatment) จากบริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยีคอนเซอร์เวชั่น จำกัด /ผลงานระบบตู้แช่อัจฉริยะ 4.0 จากบริษัท สยามคอมเพลสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด ส่วนจะมีสถานประกอบการใดคว้าสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลในปีนี้กันบ้างต้องติดตามเช่นเดียวกัน
คณะกรรมการด้านบุคลากร Thailand Energy Awards 2019 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 10 เม.ย. 62 คณะกรรมการด้านบุคลากร ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงงานควบคุม นายโนริคาสึ อิชิคาว่า ตำแหน่ง ประธานบริษัท ที่ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย รศ.ดร. อภิชิต เทอดโยธิน ประ ธานกรรมการตัดสิน ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน เพื่อรับฟังนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ก่อนเดินทางกลับ
คณะกรรมการด้านบุคลากร Thailand Energy Awards 2019 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการด้านบุคลากรได้สัมภาษณ์ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (โรงงานควบคุม) นายณัฐกิตติ์ ทาแกง ตำแหน่ง Supervisor Energy Engineer จาก บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด และ นายไพรัตน์ เฉลยทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมระบบต้นกำลัง จาก บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่วนจะมีสถานประกอบการใดคว้าสุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากลในปีนี้กันบ้างต้องติดตามเช่นเดียวกัน
จุลสาร 2018
[ 141.040 MB. ]
จุลสาร 2017
[ 158.564 MB. ]
จุลสาร 2016
[ 191.396 MB. ]
จุลสาร 2015
[ 29.317 MB. ]
จุลสาร 2014
[ 3.195 MB. ]
จุลสาร 2013
[ 42.773 MB. ]
จุลสาร 2012
[ 468.742 MB. ]
จุลสาร 2011
[ 15.449 MB. ]
จุลสาร 2010
[ 111.996 MB. ]
จุลสาร 2009
[ 58.466 MB. ]
จุลสาร 2008
[ 94.712 MB. ]
จุลสาร 2007
[ 19.469 MB. ]
จุลสาร 2006
[ 35.589 MB. ]
จุลสาร 2005
[ 23.039 MB. ]
by Able Consultant Co., Ltd.