ประกาศผล
อัปเดทล่าสุด   29 ตุลาคม 2561
ภาพบรรยากาศ งานมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2018
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2018 ที่ผ่านมา ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยครั้งนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้คัดเลือกผู้ชนะการประกวด Thailand Energy Awards 2018 จากด้านพลังงานทดแทนและด้านอนุรักษ์พลังงานเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวด ASEAN Energy Awards 2018 รวมทั้งสิ้น 25 ผลงาน
พพ. นำทัพชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด ครั้งที่ 6 ของการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด 'Thailand Energy Awards 2019'
พพ. นำทัพชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด ครั้งที่ 6 (วันที่ 19 ต.ค. 61) ของการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด "Thailand Energy Awards 2019" ที่ สถาบันไทย-เยอรมัน (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) จังหวัดชลบุรี โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เป็นไปอย่างคึกคัก บรรดาผู้ประกอบการ หน่วยงาน เดินทางมาร่วมรับฟังการชี้แจง
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเทล อ.หาดใหญ่
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย พพ. จัดงานชี้แจงต่อเนื่องยาวนานปีนี้เป็นที่ 20 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น
จุลสาร 2018
[ 141.040 MB. ]
จุลสาร 2017
[ 158.564 MB. ]
จุลสาร 2016
[ 191.396 MB. ]
จุลสาร 2015
[ 29.317 MB. ]
จุลสาร 2014
[ 3.195 MB. ]
จุลสาร 2013
[ 42.773 MB. ]
จุลสาร 2012
[ 468.742 MB. ]
จุลสาร 2011
[ 15.449 MB. ]
จุลสาร 2010
[ 111.996 MB. ]
จุลสาร 2009
[ 58.466 MB. ]
จุลสาร 2008
[ 94.712 MB. ]
จุลสาร 2007
[ 19.469 MB. ]
จุลสาร 2006
[ 35.589 MB. ]
จุลสาร 2005
[ 23.039 MB. ]
by Able Consultant Co., Ltd.