ประกาศผล
อัปเดทล่าสุด   10 พฤษภาคม 2561
ภาพบรรยากาศในงาน LED Expo Thailand 2018 และ PCB Expo Thailand 2018
จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จ้่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมบูทแสดงนิทรรศการ Thailand Energy Awards 2018 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่น ด้านสถาบันการศึกษา สมาคม องค์กร และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
วันที่ 20 เม.ย. 61 คณะกรรมการ “Thailand Energy Awards 2018” ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสถาบันการศึกษา สมาคม องค์กร หน่วยงาน ได้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่น ด้านสถาบันการศึกษา สมาคม องค์กร และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีนายวันชัย บันลือสินธุ์ รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไป
กรรมการตัดสินการประกวด ASEAN Energy Awards 2018 ซึ่งเป็นผู้แทนของประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุม Video conference ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินฯ จากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
หลังจากคณะกรรมการตัดสินฯ ได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าประกวดระดับอาเซียนไปแล้วนั้น เมื่อเร็วๆนี้ คุณวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ และคุณพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ กรรมการตัดสินการประกวด ASEAN Energy Awards 2018 ซึ่งเป็นผู้แทนของประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุม Video conference ร่วมกับคณะกรรมการตัดสินฯ จากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรับทราบเกณฑ์การพิจารณา และรายชื่อผู้สมัครจากแต่ละประเทศซึ่งมีจำนวนมาก ต่อไปคณะกรรมการต้องพิจารณาให้คะแนนกันอย่างเข้มข้น ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องรอลุ้นกันต่อไป
จุลสาร 2017
[ 158.564 MB. ]
จุลสาร 2016
[ 191.396 MB. ]
จุลสาร 2015
[ 29.317 MB. ]
จุลสาร 2014
[ 3.195 MB. ]
จุลสาร 2013
[ 42.773 MB. ]
จุลสาร 2012
[ 468.742 MB. ]
จุลสาร 2011
[ 15.449 MB. ]
จุลสาร 2010
[ 111.996 MB. ]
จุลสาร 2009
[ 58.466 MB. ]
จุลสาร 2008
[ 94.712 MB. ]
จุลสาร 2007
[ 19.469 MB. ]
จุลสาร 2006
[ 35.589 MB. ]
จุลสาร 2005
[ 23.039 MB. ]
by Able Consultant Co., Ltd.