ประกาศผล
อัปเดทล่าสุด   17 ตุลาคม 2561
ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเทล อ.หาดใหญ่
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย พพ. จัดงานชี้แจงต่อเนื่องยาวนานปีนี้เป็นที่ 20 เพื่อให้ทราบและเข้าใจหลักเกณฑ์การประกวด รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมให้ตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น
การชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 จังหวัด ลำพูน
นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด " Thailand Energy Awards 2019 " โดยการประกวด Thailand Energy Awards 2019 ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 20 ปี ตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่ผ่านมา Thailand Energy Awards ได้สร้างผลงานด้านพลังงานอย่างมาก โดยมีผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งสิ้น 885 รางวัล และยังคว้ารางวัลในระดับอาเซียนได้มากถึง 188 รางวัล ทั้งยังสามารถลดการใช้พลังงานรวมได้กว่า 8,032 ล้านบาท และยังลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.3 ล้านตันต่อปี
พพ. นำสมาชิกโครงการ Thailand Energy Awards เข้าเยี่ยมชม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานอาหารสำเร็จรูป หนองจอก)
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะผู้ประกอบการ และสมาชิกโครงการ Thailand Energy Awards เข้าเยี่ยมชม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (โรงงานอาหารสำเร็จรูป หนองจอก) เป็นผู้ผลิตไส้กรอก (Sausage Product) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready Meal Product) กลุ่มแช่เย็นและแช่แข็ง ภายใต้การรับรองคุณภาพระบบมาตรฐานสากล ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำธุรกิจอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน (Ready-to-Eat ) ด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก” โดยบูรณาการนำหลักการ CPF SHE & En Standard มาใช้เป็นแนวทางการกำหนดนโยบาย การควบคุมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินการทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างชัดเจน และสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับให้ได้รับทราบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมต่อการจัดการพลังงานอย่างทั่วถึง และเพื่อให้ผู้อื่นนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ เป็นตัวอย่างที่ดี จากโครงการ Thailand Energy Awards ปี 2008
จุลสาร 2018
[ 141.040 MB. ]
จุลสาร 2017
[ 158.564 MB. ]
จุลสาร 2016
[ 191.396 MB. ]
จุลสาร 2015
[ 29.317 MB. ]
จุลสาร 2014
[ 3.195 MB. ]
จุลสาร 2013
[ 42.773 MB. ]
จุลสาร 2012
[ 468.742 MB. ]
จุลสาร 2011
[ 15.449 MB. ]
จุลสาร 2010
[ 111.996 MB. ]
จุลสาร 2009
[ 58.466 MB. ]
จุลสาร 2008
[ 94.712 MB. ]
จุลสาร 2007
[ 19.469 MB. ]
จุลสาร 2006
[ 35.589 MB. ]
จุลสาร 2005
[ 23.039 MB. ]
by Able Consultant Co., Ltd.