ประกาศผล
VTR ผู้ชนะการประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2019 . 20 ตุลาคม 2562
Thailand Energy Awards 2020
สุดยอดรางวัลเกียรติยศด้านพลังงาน
20 ต.ค. 2562 | 12:05
พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2019
18 ต.ค. 2562 | 09:00
เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ 20 ปี Thailand Energy Awards
17 ต.ค. 2562 | 09:00
การบรรยายในหัวข้อ Thailand Energy Awards กับนวัตกรรมพลังงานในโลกอนาคต
17 ต.ค. 2562 | 13:30
อัปเดทล่าสุด   29 พฤศจิกายน 2562
พพ. นำคณะผู้ประกอบการเยี่ยมชมความสำเร็จ Thailand Energy Awards และ ASEAN Energy Awards
(พพ.) จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2020 ครั้งที่ 5 ณ ปกาสัย รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
เพื่อให้ภาครัฐและเอกชน ทั้งภาคธุรกิจ โรงงาน อาคาร สถานประกอบการ หรือผู้สนใจเข้าร่วมประกวดได้ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่อเจ้าหน้าที่กองประกวดได้โดยตรง โดยการประกวด Thailand Energy Awards ในปี 2020 นี้ เปิดรับผลงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562
(พพ.) นำทีมงานและคณะผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมศึกษาความสำเร็จของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นางสาวนวลจันทร์_เดชะเสริมสุขกูล_รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า ขอขอบคุณ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ที่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ผู้แทนจาก พพ. และผู้ประกอบการในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการและการอนุรักษ์พลังงานของ BEM อย่างที่ทราบว่า ภาคขนส่งเป็นภาคธุรกิจที่ใช้พลังงานสูงมาก การดำเนินการของ BEM และการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่าเหมาะสม จะช่วยประหยัดพลังงานให้กับภาคชนส่งได้ และลดการนำเข้าน้ำมันลงได้อย่างมาก
จุลสาร 2019
[ 119.707 MB. ]
จุลสาร 2018
[ 141.040 MB. ]
จุลสาร 2017
[ 158.564 MB. ]
จุลสาร 2016
[ 191.396 MB. ]
จุลสาร 2015
[ 29.317 MB. ]
จุลสาร 2014
[ 3.195 MB. ]
จุลสาร 2013
[ 42.773 MB. ]
จุลสาร 2012
[ 468.742 MB. ]
จุลสาร 2011
[ 15.449 MB. ]
จุลสาร 2010
[ 111.996 MB. ]
จุลสาร 2009
[ 58.466 MB. ]
จุลสาร 2008
[ 94.712 MB. ]
จุลสาร 2007
[ 19.469 MB. ]
จุลสาร 2006
[ 35.589 MB. ]
จุลสาร 2005
[ 23.039 MB. ]
by Able Consultant Co., Ltd.